| Mission East

Hvis du ønsker at modtage Mission Østs blad, bedes du indtaste din adresseFebruar 2006

Hent bladet

I dette blad kigger vi tilbage på året, der er gået. I 2005 hjalp Mission Øst 250.000 mennesker i nogle af verdens fattigste lande som Nepal, Afghanistan, Tadsjikistan og Irak. En række begivenheder satte sit præg på 2005. Som en af de første nødhjælpsorganisationer var Mission Øst i stand til at reagere, da flodbølgen ramte i Sydøstasien.Årsrapport 2005

Hent årsreporten

2005 var præget af den forfærdelige tsunami i Sydøstasien og jordskælvet i Pakistan. Men langt fra mediernes søgelys, fortsatte de skjulte kriser. Vi arbejdede i 2005 fortsat for at nå de fattigste i lande som Armenien og Tadsjikistan. Men også Irak og Afghanistan dominerede vores arbejde. Endelig arbejdede vi sammen med lokale organisationer i Rumænien, Bulgarien og Nepal.December 2005

Hent bladet

I dette blad kan du læse om vores engagerede medarbejder Nazira Kurbonava, der leder arbejdet med at udrydde fattigdom i Tajikistan. Og om hvordan Mission Øst er gået fra at levere nødhjælp til nu at levere en langsigtet udviklingsbistand, der skal gøre tajikerne i stand til selv at klare fremtidens udfordringer.September 2005

Hent bladet

Dette nummer er et temanummer om vand. Sjældent tænker vi som danskere på, hvor livsvigtigt vand er for os. I en artikel fortæller to eksperter om, hvor stor en forskel det gør, når fattige mennesker ikke længere er henvist til at hente vand i det nærmeste vandløb, der i øvrigt ofte er forurenet.August 2005

Hent bladet

I dette nummer kan du læse en øjenvidnerapport fra en af vore medarbejdere om angrebet på kontoret i Baharak. Desuden er der en artikel om seks-årige Pradeep fra Nepal, der første lærte sit navn og sin alder at kende, da han kom på Eternity børnehjemmet.Årsrapport 2004

Hent årsreporten

Nu kan du downloade Mission Østs årsrapport på engelsk. I rapporten kan du få informationer om vores projekter og om de lande, vi var involverede i sidste år. Du kan også få et indblik i Mission Østs regnskaber.

Sider