Afghanistan | Mission East

AfghanistanAfghanistan

Afghanistan børn
FN bad Mission Øst stå for tre lejre med tilsammen 20.000 fordrevne i samarbejde med Concern Worldwide.
Mission Øst var blandt de første til at hjælpe tusindvis af fordrevne fra den konfliktramte storby Kunduz i Afghanistan. FN og lokalprovinsen bad hjælpeorganisationen om at være med til at lede tre flygtningelejre med ca. 20.000 personer, hvor mange også modtog tæpper, liggeunderlag og hygiejneartikler. December 2016 Kunduz i Afghanistan er gået over i historien som byen, hvor et hospital fejlagtigt blev bombet og hvor kampe mellem oprørsgrupper og regeringssoldater er bølget frem og tilbage. Da kampene igen blussede op i september blev tusindvis af familier fordrevet til flygtningelejre i...
 

Giv et bidrag

hjælp de mest udsatte

Støt

Trods den ustabile politiske situation i Afghanistan, er det muligt for Mission Øst at arbejde i de nordøstlige provinser Badakshan, Takhar  og Baghlan.

Mission Øst har arbejdet i dette øde og bjergrige område siden 2001, og de sårbare lokalsamfund er nu så langt, at de kan gå i gang med rehabilitering. Det er sket med hjælp fra organisationer som Mission Øst og andre aktører fra det internationale samfund.

Ikke desto mindre er der stadig enorme udfordringer. De fleste afghanere har stadig en gennemsnitslevealder på 48,7 år, og både Badakshan og Takhar er sårbare over for de hyppige naturkatastrofer, den kroniske fødevareusikkerhed og et ustabilt livsgrundlag. Dertil kommer problemer med ringe adgang til rent vand og sanitet, som igen bliver forværrede af manglende viden om hygiejne, ernæring og forvaltning af naturressourcer.

Støtte til lokalsamfund

76-årige Alim Khan er taknemmelig for det vand, Mission Øst har forsynet ham og de andre i lejren med. Foto: Mission Øst Afghanistan

I det fattige og konfliktramte Afghanistan må de hårdt prøvede indbyggere fra tid til anden forlade deres landsbyer på grund af konflikt. Mission Øst yder livreddende nødhjælp, indtil familierne kan vende hjem, og taknemmeligheden er stor.

Af Mission Østs team i Afghanistan, november 2017

Landsbyens beboere var med til at bygge murene, der nu beskytter dem selv og deres afgrøder mod oversvømmelser. Foto: Mission Øst Afghanistan

En landsby i det nordvestlige Afghanistan var hårdt plaget af oversvømmelser, der skyllede både afgrøder og huse væk. Derfor hjalp Mission Øst indbyggerne med at opføre tre beskyttelsesmure for at aflede flodvandet.

Af Eng Habib og Nadir Faez, Mission Øst Afghanistan. Oversat og redigeret af Kim Wiesener, 3. juli 2017

Formene, som projektets deltagere hælder biomassen i, fremstilles i hånden af lokale smede.

I en afsides bjerglandsby i det nordøstlige Afghanistan underviser Mission Øst lokale kvinder i at lave biologisk brændsel ved at bruge billige og tilgængelige naturressourcer.

Af Kim Wiesener og Line Højland, kommunikationsmedarbejdere

Med den nye kunstvandingskanal har alle i landsbyen Ghozmargh nu adgang til rent vand og kan dermed dyrke nok afgrøder til at leve af.

Mission Øst har hjulpet indbyggerne i landsbyen Ghozmargh i det nordøstlige Afghanistan med at reparere en vandingskanal, så selv fattige bønder nu har adgang til kunstvanding.

Af Kim Wiesener, kommunikationsmedarbejder