Ny rapport: Kvinder får selvværd og kompetencer i Afghanistan

Mission Øst styrker afghanske kvinders selvværd og mulighed for selvforsørgelse, konkluderer en FN-støttet rapport.

I det afsidesliggende nordøstlige Afghanistan er det svært at nå frem med nok nødhjælp og udviklingshjælp, men ”Mission Østs programdesign går ud på at udvælge de mest sårbare lokalsamfund og udnytte lokalkendskabet til at finde frem til de mest udsatte personer i disse lokalsamfund,” lyder det i rapporten ”Together We Stand” som er udgivet med støtte fra FN’s kontor for humanitære anliggender.

En artikel i rapporten beskriver Mission Østs selvhjælpsgrupper for kvinder, der styrker deltagernes selvværd og hjælper dem til at skabe sig en indtægt, så de kan forsørge sig selv og deres familier i et område, hvor 47 procent af børnene under fem år er underernærede. Kvinderne lærer bl.a. at dyrke grøntsager, sylte dem og sælge dem på markedet.

“Selvhjælpsgrupperne mobiliserer lokale ressourcer, opbygger selvstændighed, fremmer sammenhængskraft og styrker kvinder i landområder på måder, der tager højde for kulturelle aspekter og ikke virker truende,” lyder rapporten.

Den kulturfølsomme tilgang er nødvendig i et land som Afghanistan, hvor ”meget få aktiviteter anses for at være passende for kvinder socialt og kulturelt, og meget få af disse er nok til at brødføde en familie”.

Men Mission Østs træning i selvhjælpsgrupper har forandret kvindernes vilkår:

”Mission Østs fødevareprogram og selvhjælpsgrupper har bidraget til at ændre den traditionelle opfattelse af kvinders sociale og produktive rolle i det afghanske samfund. Ved at give dem en fælles platform at mobilisere, samles og dele information på, og ved at øge adgangen til lokalbaseret finansiering, har indsatsen medvirket til at styrke kvinderne og forbedre deres eget liv og deres families tilværelse og mulighed for at skabe sig et eksistensgrundlag.”   

Rapporten ”Together We Stand” er udgivet af ngo-netværket EU-CORD med støtte fra FN’s kontor for humanitære anliggender (UN OCHA). Rapporten beskriver en række hjælpeorganisationers specialområder og blev offentliggjort og uddelt under World Humanitarian Summit i Istanbul i maj. Mission Øst optræder i et kapitel med titlen: “Inkluderende tilgange – Humanitære indsatser, der ikke lader nogen i stikken”.

Se artiklen her: http://digital.tudor-rose.co.uk/together-we-stand/#14

Donér