| Mission East

Hvis du ønsker at modtage Mission Østs blad, bedes du indtaste din adresseMennesker i krigens skygge

Millioner af mennesker verden over lever i skyggen af krig eller konlikt. Bag de enorme tal gemmer der sig menneskeskæbner, som fortjener at blive fortalt. Fra donation til nødhjælp

At uddele nødhjælp kan virke som et stort og kompliceret maskineri, men det er for at sikre, at hjælpen når frem til flest muligt mennesker med det største behov for hjælp. Her kan du følge donationskronens vej – fra din betaling, til hjælpen når frem.Nødhjælp, der når frem

Vores medarbejdere i krigszoner og områder ramt af naturkatastrofer oplever gang på gang, hvor stor en forskel, nødhjælp gør i det enkelte menneskes liv. I dette magasin bringer vi flere gode eksempler på, at nødhjælp nytter – f.eks. i en teltlejr i Irak, hvor familier kan udholde de op mod 50 graders sommervarme takket være luftkølere fra Mission Øst.Indsamlingsnævnet

Mission Øst er af Indsamlingsnævnet godkendt til at lave indsamlinger i Danmark. Her er listen over godkende organisationer. Mission Østs står nævnt på side 578 og vores IN-nr. er: 00038.

Mission Øst er af Indsamlingsnævnet godkendt til at lave indsamlinger i Danmark. Her er listen over godkende organisationer. Mission Østs står nævnt på side 578 og vores IN-nr. er: 00038.De lokale tager stafetten

De lokale tager stafetten

Mission Øst kan ikke redde verden på egen hånd. Vi har brug for dygtige lokale samarbejdspartnere, der kender deres egen befolkning, og som viderefører arbejdet, når vi har afsluttet vores del af det. Vi bistår disse mænd og kvinder med uddannelse og vejledning, men læringen går også den anden vej.Towards Inclusion - A guide for organisations & practitioners

Towards Inclusion - A guide for organisations & practitioners

Mission Øst har sammen med organisationerne Light for the World og ICCO Cooperation udarbejdet en guide til, hvordan man bedre inkluderer marginaliserede grupper i udviklingsarbejde. Udgivelsen ’Towards Inclusion’ er baseret på 10 års arbejde med de mest marginaliserede og udstødte lokalsamfund i Nepal og indeholder en række gode råd og værktøjer til, hvordan man gennemfører inklusion.Referat af årsmødet 2017

Referartet fra årsmødet 2017

Referat af Mission Østs årsmøde den 23. april 2017 i Øster SnedeÅrsrapport 2016

Årsrapport 2016

Mission Øst årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2016Klar, når verden vælter

Forebyggelse og håndtering af katastrofer er et uhyre vigtigt redskab til at gøre folks liv bedre, ikke mindst i udviklingslande. For en katastrofe slår ikke alene mennesker ihjel; den undergraver også et fattigt lands økonomi i en sådan grad, at det kan få svært ved at rejse sig igen.

Sider